Namn: Karlskoga Fotoklubb

Grundades: 1942

Medlemmar ca: 31 st

Mötesdag: 1: måndagen i varje månad kl.18.30

Totalt 11 ggr/år. (Sommarupphåll i juli)

Möteslokal: Balkvägen 9 (se karta)

Medlemsavgift 200 kr/år + 100kr för varje familjemedlem.

Sätts in på pg: 293833-0

Märk med namn och adress

Är du intresserad av att bli medlem?

Kontakta någon av de nedanstående


Styrelsen

Ordförande:  Anders Ode 0722 306045 an.ode@telia.com

Vise ordförande: Roland Thuvander 070-5338277 

r.thuvander@telia.com 

Sekreterare: Tommy Lindholm 070-5770643

tommy.lindholm@blixtmail.se

 

Kassör: Jörn Andersen 070-5377628

jorn.gottebol@gmail.com

 

Ledamot/tävlingsekreterare: Anita Arvidsson 070-3456630  0586-38050

anita_arvidsson@hotmail.com

 

Tävlingssekreterare: Leif Lundin 076-1142356

shiraz@bahnhof.se

Hitta till oss
Balkvägen 9

Klubben i dag

 

Karlskoga Fotolubb är anslutna till distriktet Värmlands Förenade Fotoklubbar (FVF) samt (RSF) Föreningen Värmlands Fotoklubbar

är en sammanslutning av fotoklubbar i bl.a. Kristinehamn, Hagfors, Arvika, Grums, Sunne, Torsby m. fl. Varje år utses en s.k.

"värdklubb" som åtar sig att arrangera en fototävling och utställning

med bilder från fotografer i dessa föreningar. Dessutom anordnas

årligen en gemensam fototävling med Närke Bergslags Foto

tillsammans med fotoklubbar i Örebro, Lindesberg, Arboga, Kumla , Askersund, Hällefors m.fl.

Vår historia

 

Föreningen bildades vid ett sammanträde den 18 maj 1942. Mötet leddes av Olle Vesterlund och ca 35 personer var närvarande. Man beslutade att föreningen skulle kallas "Karlskoga Fotoklubb". Årsavgiften fastställdes till 10 kr och ingick prenumeration på tidskriften "Nordisk Tidskrift för Fotografi". Senare på hösten 1942 beslutades att ett klubbmärke skulle tas fram, och den medlem som kom med det bästa förslaget på layout skulle belönas med 5 kr.

 

En inbjudan hade kommit från Italienska Turistbyrån om fototävling. Avsikten var att besöka Italien men turistbyrån tvingades att meddelas att p.g.a. kriget föreligger förhinder att fara utomlands. Vid den tiden sysslades det även med smalfilm. Intresset för detta minskade successivt för att helt inrikta sig på stillbildsfotografering. Mötena ägde till början rum på Stadshotellet i Karlskoga.

 

Vid ett styrelsemöte den 17 september 1942 väcktes tankarna på att ordna en fototävling i samråd med Karlskoga Tidning med titeln "Bilden". Karlskoga Fotoklubb har sedan dess varje år arrangerat denna tävling som annonserats till Karlskoga Tidnings läsare att lämna in bilder för bedömning. Detta har inneburit att nya medlemmar som är intresserade av att fotografera att har ansluta sig till föreningen.

 

De inledande träffarna hölls på Stadshotellet i Karlskoga. Därefter har verksamheten flyttar runt i olika lokaler. Under en period delades egen klubblokal med Fotoklubben Reflex på Skogsrundan i Karlskoga. I denna fanns förutom, samlingsrum, även eget utrustat mörkrum. Efter en omfattande renovering av fastigheten samt Fotoklubben Reflex nedläggning fanns det inte ekonomiska förutsättningar att fortsätta verksamheten i egen lokal. Därför har olika lokaler "lånats" vid de olika träffarna.

 

Tidigare framställde Karlskoga Fotoklubbs medlemmar bilder antingen på dia eller färg/svartvit på papper. En stor del ägnades i mörkrummet för framställning av bilder i både färg och svartvit.

 

I nuläget har den digitala fotograferingen "tagit över". DIA-bilder har ersatts av digitala bildfiler som presenteras via dator och projektor på filmduk. Pappersbilder framställs antingen på egen skrivare kopplad till datorn eller beställs från ett företag som framställer dessa från en digital fil som de fått sig tillsänd.