Månadstävling

Här kan du se resultaten från våra månadstävlingar.
 2024

Tävlingsregler


April
Jury: Nynäshamns Fotoklubb

 
1:a Mikael Olsson
 
2:a Per-Anders Nolfelt
 
4:a Irén Bäcklund
 
4:a Margita Eriksson
 
5:a Per-Anders Nolfelt
 
7:a GunBritt Finnström
 
7:a Irén Bäcklund
 
9:a Anders Ode
 
9:a Anders Ode
 
11:a Per-Anders Nolfelt
 
11:a Mikael Olsson
 

Mars Tema "Vinter"
Jury Ostrikets FK

 
1:a Margita Eriksson
 
2:a GunBritt Finnström
 
3:a Mikael Olsson
 
4:a GunBritt Finnström
 
5:a Per-Anders Nolfelt
 
6:a Mikael Olsson
 
7:a Mattias Pettersson
 
8:a Anders Ode
 
9:a Irén Bäcklund
 
10:a Margita Eriksson
 

Februari
Jury: Lekebergs Fotoförening.

 
1:a Anita Arvidsson
 
2:a Margita Eriksson
 
3:a Mikael Olsson
 
4:a Per-Anders Nolfelt
 
5:a Anita Arvidsson
 
6:a Margita Eriksson
 
7:a GunBritt Finnström
 
8:a Per-Anders Nolfelt
 
9:a Per-Anders Nolfelt
 
10:a Irén Bäcklund
 

Januari

Tema "Ljuslek"

 
 
1:a Margita Eriksson
 
2:a Mikael Olsson
 
3:a Per-Anders Nolfelt
 
4:a Margita Eriksson
 
5:a Margita Eriksson
 
6:a GunBritt Finnström
 
7:a Anita Arvidsson
 
8:a Mikael Olsson
 
9:a Anita Arvidsson
10:a GunBritt Finnström