Hästfotografering i Rosensjö Karlskoga 23 maj 2023

Foto: Margita Eriksson
Foto: Margita Eriksson
Foto: Margita Eriksson
Foto: Margita Eriksson
Foto: Per-Anders Nolfelt
 
Foto: Per-Anders Nolfelt
 
Foto: Johnny Sääf
Foto: Johnny Sääf
Foto: Anders Ode
Foto: Anders Ode
Foto: Anders Ode
Foto: Anders Ode
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Margita Eriksson
Foto: Margita Eriksson
Foto: Margita Eriksson